Partners

Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar de communicatielijnen kort zijn, zowel met de docenten als de studenten. Een hechte samenwerking met het basisonderwijs in Rotterdam en omgeving staat bij Thomas More Hogeschool hoog in het vaandel.

Thomas More Hogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die zichzelf blijven ontwikkelen. Studenten van Thomas More Hogeschool leveren zelf ook een actieve bijdrage aan hun leeromgeving. Dit zorgt voor leraren met kennis, kunde en (zelf)vertrouwen die het basisonderwijs versterken.Kenmerkend voor de opleiding is het schakelen tussen theorie en praktijk. De lesstof wordt continu verbonden aan de beroepspraktijk en andersom. Direct vanaf het eerste jaar wordt er stage gelopen bij één van de basisscholen waar Thomas More een samenwerkingsverband mee heeft.

Partners

Thomas More Hogeschool werkt samen met 7 katholieke schoolbesturen in Rotterdam en regio. Dit zijn: ·         Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)·         Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)·         Stichting Floreo·         Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO)·         Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)·         Laurentius·         De Groeiling Meer informatie vindt u op de website van Thomas More Hogeschool: www.thomasmorehs.nl
Voor actueel nieuws van Thomas More Hogeschool en ontwikkelingen in het basisonderwijs:
facebook.com/thomas.more.hs
twitter.com/ThomasMoreHS

                                                                                                        


 

Peuter & Co heeft 2 peuterspeelzalen in het gebouw van de RK Maria Basisschool:  In Ziezo-1, zitten de peuters van de nulgroepen. In Ziezo-2, zitten de peuters van de VVE groepen. 
De peutergroepen van Peuter & Co en de kleutergroepen van de RK Maria Bassischool werken nauw samen. Hierdoor is er een doorgaande lijn en is het makkelijker voor een peuter om op het moment dat hij/zij 4 jaar wordt in te stromen in het schoolprogramma. 

 

  Het Oostervant!


     Bekijk de video!(Klik op het plaatje.)


Als RK Maria Basisschool werken we al een aantal jaar samen met Recreatiecentrum Oostervant.
Daarmee zijn allebei de partijen erg blij. Vandaar dat er door deze samenwerking een nieuw initiatief is ontstaan:
de VIK-pas. Deze pas is bedoeld voor Very Important Kids en dat zijn onze leerlingen natuurlijk allemaal!

Met deze VIK-pas kunnen de leerlingen van de Maria Basisschool op woensdagmiddag en zondagmiddag met korting recreatief zwemmen. Ook kunnen ouders samen met hun kind(eren) zwemmen, waarbij dan alleen de ouder betaalt.

We hopen dat deze VIK-pas bijdraagt aan enorm veel zwemplezier!
Kinderlogopedie

“De kletsmajoor” is een praktijk  voor kinderlogopedie die op dinsdag en woensdag ook op de RK Maria Basisschool spreekuur heeft. Mocht uw kind in aanmerking komen voor logopedie dan kunt u telefonisch of via de site van de praktijk uw kind aanmelden. Bij aanmelding kunt u aangeven dat u graag de behandeling op de RK Maria Basisschool wilt laten plaats vinden. De voordelen van deze samenwerking voor ouders en kinderen zijn: geen extra reistijd en zo weinig mogelijk verzuim van school. Voor school en de logopediste biedt het goede mogelijkheden tot samenwerken, het geven van adviezen binnen het dagelijks onderwijs en het delen van kennis. 

www.dekletsmajoor.nl

Telefoonnummer 010-4253190

Afbeeldingsresultaat voor mondzorg voor kidsEen goede verzorging van het gebit is heel belangrijk. Ook als uw kind nog een melkgebit heeft. U kunt op vrijwillige basis het gebit van uw kind laten controleren door de Stichting Schooltand verzorging. Een chauffeur van deze stichting brengt de kinderen van de RK Maria Basisschool onder schooltijd naar het behandelcentrum. Na de behandeling worden de kinderen weer teruggebracht naar school.
Voor dringende klachten kunt u ook buiten schooltijd, ’s avonds en in het weekeinde contact opnemen met Mondzorg voor Kids. U krijgt dan de dienstdoende tandarts te spreken.
Deelname aan de Schooltandverzorging is vrijwillig. Nieuwe kinderen krijgen via de school een brief mee naar huis waarin de ouders toestemming kunnen geven.
Het adres van Mondzorg voor Kids is:
Beukelsdijk 107-109
3021 AE  Rotterdam
Telefoonnummer: 010 – 411 69 60          Email: beukelsdijk@mondzorgvoorkids.nl