Studenten

Stage en stageprofiel  
Bij ons op school lopen veel studenten stage. Zij ervaren dan het werken in de praktijk. Een goede samenwerking tussen onze school en de opleiding is daarbij erg belangrijk.

Pabostudenten 
Pabo-studenten worden, in overleg met de leerkracht, in een groep geplaatst waar zij het vak van leerkracht in de praktijk zullen leren. De studenten kunnen 1 of 2 dagen per week in de groep staan. Er wordt ook gewerkt met stageweken. Dan staat de student de hele week voor de groep. De leerkracht blijft uiteraard eindverantwoordelijk.  

LIOstudenten 
LIO staat voor Leraar In Opleiding. LIO studenten zijn studenten uit Pabo 4.  
LIO studenten staan een periode in het schooljaar zelfstandig voor de groep. De LIO student is dan verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in de groep. De student wordt zorgvuldig begeleid door de leerkracht. Deze blijft ook eindverantwoordelijk. Na de stageperiode doet de student examen. 

MBOstudenten 
Ook MBO studenten krijgen bij ons op school de kans om zich in de praktijk voor te bereiden op een baan in het onderwijs. Zij leren voor onderwijs- of klassenassistent. Op school leren zij door de leerkracht te ondersteunen waar mogelijk. Denk hierbij aan het begeleiden van kleine groepjes, ondersteuning bij uitstapjes, het inrichten van de klas etc. De studenten zijn vaak meerdere dagen per week in de groep.