Partners
Logopedie

Logopedie

“De kletsmajoor” is een praktijk voor logopedie die op dinsdag en woensdag ook op de RK Maria Basisschool spreekuur heeft. Mocht uw kind in aanmerking komen voor logopedie dan kunt u telefonisch of via de site van de praktijk uw kind aanmelden. Bij aanmelding kunt u aangeven dat u graag de behandeling op de RK Maria Basisschool wilt laten plaats vinden. De voordelen van deze samenwerking voor ouders en kinderen zijn: geen extra reistijd en zo weinig mogelijk verzuim van school. Voor school en de logopediste biedt het goede mogelijkheden tot samenwerken, het geven van adviezen binnen het dagelijks onderwijs en het delen van kennis. 

www.dekletsmajoor.nl
Telefoonnummer 010-4253190

Terug