Leertijduitbreiding

         Bekijk de mooie film! (Klik op het plaatje.)

De lessen van de extra leertijd worden gevuld met diverse  activiteiten. Voor deze extra lesuren hebben we vakleerkrachten en eigen leerkrachten in dienst. De vakleerkrachten komen bij diverse Rotterdamse instellingen vandaan. Zij hebben een opleiding gehad die gespecialiseerd is in het vak dat zij geven. Daardoor kunnen ze dat vak natuurlijk heel goed aan onze leerlingen leren.

De gym-lessen worden voor alle kinderen van de school verzorgd door Lekker Fit! docenten: juf Diana en meester Max.
Juffrouw Diana geeft gymlessen op maandag, dinsdag, en vrijdag. Meester Rens geeft les op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Deze lessen zijn één keer in de week in de Oostervant en één keer in onze mooie Lekker Fit!zaal.


Vanuit de SKVR worden dans- en muzieklessen gegeven.
De danslessen zijn voor de groepen 1 en 2.  

Ieder Kind een Instrument op onze school                             

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit muziekproject voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

Opbouw van de lessen

De kinderen in groep 1 t/m 4 krijgen algemene muziekles van een SKVR vakleerkracht muziek waarin veel wordt gezongen. Zingen is goed voor de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling door de herhaling van woorden en begrippen in de diverse liedjes. Ook leren zij muzikale begrippen zoals maat, ritme en melodie en leren ze spelen op eenvoudige muziekinstrumenten. In groep 4 worden de kinderen voorbereid op de instrumentale lessen en leren zij de eerste principes van het notenschrift.

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten van de muziekschool. Bij ons op school krijgen ze les op de viool en gitaar. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daarop twee jaar wekelijks les in de klas. Deze instrumentale les wordt door twee docenten van de SKVR gegeven. De kinderen vormen met de klas meteen al een soort orkest. Na twee jaar instrumentale lessen  is er een groot optreden in de Doelen met de kinderen uit groep 6. Dit doen ze samen met andere scholen en met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest;  een indrukwekkende ervaring voor de kinderen en alle familieleden. 

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les in verschillende blokken. Het gaat in deze laatste twee jaar niet om een enkel instrument leren bespelen, maar juist om de kennismaking met verschillende aspecten van muziek. Zo kan de IKEI-docent kiezen uit o.a. een blok ‘popmuziek’ of een blok ‘ wereldmuziek’. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten zoals gitaren, keyboards en djembe’s beschikbaar om mee te werken.

Ieder Kind een Instrument is een initiatief van de SKVR Muziekschool,  de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over Ieder Kind Een Instrument kunt u terecht op www.skvr.nl/onderwijs.


De theaterlessen worden gegeven door juffen van het Jeugdtheater Hofplein.
Juf Inge en juf Margriet geven les aan de groepen 1 t/m 4. 
De lessen voor groep 5 t/m 8 worden gegeven door juf Inge en juf Hanneke. 


Rots & Water
Groep 4 t/m 8 krijgt iedere week lessen sociale vaardigheden en zelfredzaamheid van meester Matthijs, die ook als leerkracht binnen de school werkzaam zijn. Hiervoor wordt de methode Rots & Water gebruikt. Deze meester is speciaal opgeleid om deze lessen te mogen geven.


Taal & Reken activiteiten
Iedere dag krijgen alle kinderen een half uur taal en rekenspellen aangeboden.

Zwemmen
Op vrijdag hebben alle kinderen van de school zwemles in Recreatiecentrum het Oostervant.

Continurooster
Alle kinderen  zijn de hele dag op school en eten tussen de middag samen met de leerkracht in de klas.

We hopen dat het weer een mooi schooljaar wordt.