Partners
Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Als uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit of problemen heeft op school, kan de schoolmaatschappelijk werker iets voor u en uw kind betekenen. De schoolmaatschappelijk werker zoekt samen met u en uw kind naar mogelijkheden om uw kind zich weer prettig te laten voelen, zodat het ook op school beter gaat.

Wanneer schoolmaatschappelijk werk?
De ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker is heel divers. Zij helpt kinderen omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid of pesten en biedt een luisterend oor aan de kinderen die te maken hebben met bijvoorbeeld een scheiding of ruzies thuis. De schoolmaatschappelijk werker kan u adviseren over hoe u kunt omgaan met een probleem van uw kind. Voorop staat de ontwikkeling van uw kind, dat uw kind met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt.  

Praten helpt!
Als het niet goed gaat met uw kind, praat de schoolmaatschappelijk werker met u, uw kind en de school. Samen proberen we tot een goede oplossing te komen. De schoolmaatschappelijk werker kan u en uw kind bijvoorbeeld adviezen geven om elkaar beter te begrijpen. Ook kan zij u en de leerkracht achtergrondinformatie geven over de problemen en helpen deze op te lossen. Als blijkt dat uw kind meer gebaat is bij andere begeleiding of hulp informeert de schoolmaatschappelijk werker u hierover hen helpt ze u bij het nemen van vervolgstappen. 

Vertrouwd
De schoolmaatschappelijk werker is als deskundige verbonden aan de school van uw kind. U kunt erop vertrouwen dat zij zorgvuldig en respectvol omgaat met (informatie over) u en uw kind. Meer informatie over onze werkwijze ontvangt u na aanmelding bij het schoolmaatschappelijk werk. Als u voor aanmelding meer wilt weten, kunt u de informatie opvragen bij de schoolmaatschappelijk werker. 

Aanmelden
Aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk kan via de leerkracht en/of intern begeleider van de school of direct bij de schoolmaatschappelijk werker. 

Terug