Team 2017-2018 


Het team van de RK Maria Basisschool 

Het team van de RK Maria Basisschool is een heel divers team. Het team wordt versterkt met vakleerkrachten muziek, dans, theater, techniek en bewegingsonderwijs. Er is een dynamisch zorgteam dat bestaat uit de interne begeleiders, een schoolmaatschappelijk werkster, een logopediste en een school diëtist. Wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid heel belangrijk. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind de basisschool zo optimaal mogelijk kan doorlopen. Het team van de Maria Basisschool bestaat uit de volgende personen met de volgende taken.

Groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel: 

Groep of taak:   Leerkracht(en): 
Ziezo 1 Leman 
Ziezo 2 Tamara
Peuterplusgroep 'de Kikkers' Natasja
Groep 1/2a  Jolanda
Lio-er Clarissa
Groep 1/2b  Mala
Jeroen
Groep 1/2c Maaike
Petra
Groep 1/2 d Lizzy
Lisa
Groep 3a   Malou
Groep 3b  Denise
Evelien
Groep 4a
Mara
Groep 4b Maaike
Groep 5a Daphne
Matthijs
Lio-er Daisy
Groep 5b Ince
Groep 6a Natasja
Groep 6b Claudia
Groep 7a Milou
Demi
Lio-er Kimberley
Groep 7b Petra
Groep 8a Liesbeth
Groep 8b Marnix
Evelien
Conciërge Nadja
Laura
Administratie Margret
Medewerkster ouderbetrokkenheid Monique
IB  Jeroen
Carolien
Lisette
Directie  Ineke
Joan

Personeel met groepsoverstijgende taken: 

Directie:
Ineke van Uden is de directeur en eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van de school. Ineke is op woensdag afwezig.

Joan de Jong is de adjunct-directeur en ook verantwoordelijk voor de hele organisatie op school. Bij afwezigheid van Ineke van Uden is zij eindverantwoordelijk. Joan is op maandag en vrijdag afwezig. 

Dagelijks kunt u voor vragen tussen 08.30 en 09.00 uur en tussen 15.00 en 15.30 uur terecht bij de directie. 
U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken voor een gesprek met de directie. 

Interne begeleiding
Jeroen Zwanenburg is de interne begeleider die verantwoordelijk is voor de zorgstructuur van de VVE groep en groep 0, 1 en 2.
Carolien van Dijk is de interne begeleider die verantwoordelijk is voor de zorgstructuur van de groepen 3, 4, 5 en 6
Lisette Romein is de interne begeleider die verantwoordelijk is voor de zorgstructuur van de groepen 6, 7 en 8. 

Stuurteam:
Ineke van Uden, Joan de Jong, Carolien van Dijk, Lisette Romein, Matthijs de Koning, Jeroen Zwanenburg, Daphne Baas, Rens Kroeze, Bernadette Evers, Liesbeth Tak en Jolanda Meijers

Conciërge
Nadja Deljkic is de conciërge van de school en heeft ook administratieve taken.

Medewerkster ouderbetrokkenheid
Monique Klerx is de medewerkster ouderbetrokkenheid van de school en is verantwoordelijk voor de ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid.

ICT-coördinator:
Marnix Boot
Milou Sprenger

Administratie
Margret van Beek

Brede School
Diana Ringeling
Rens Kroeze 

Maatschappelijk werk
Rachida el Joghrafi is de schoolmaatschappelijk werkster. 
Zij is iedere week op school. 

Logopedie
Anne Kerstholt is de logopediste
.
Zij is iedere week op school. 

Vakleerkrachten bij ons op school (LeerTijdUitbreiding): 

Bewegingsonderwijs  Rens en Diana
Muziek Bernadette, Danny en Anna
Theater Inge, Margriet en Hanneke 
Dans Hente
Rots & Water   Matthijs en Rens