Predicaat Excellente School 2016-2019 voor de RK Maria Basisschool
De school heeft zich in maart 2016 aangemeld voor het traject Excellente School 2016-2019. Op maandag 23 januari 2017 heeft de school te horen gekregen dat zij voor de aankomende twee schooljaren het predicaat Excellente School heeft gekregen en zich Excellent mag noemen.

Het krijgen van dit predicaat is iets waar wij als school heel erg trots op zijn. Dit heeft de school alleen maar kunnen bereiken door de enorme inzet en de goede kwaliteiten van een heel sterk team. Het predicaat Excellente School doet recht aan alle kinderen, ouders en medewerkers van de RK Maria Basisschool.

Het excellentieprofiel van de school is:

Verbondenheid tussen basisvaardigheden en brede talentontwikkeling.

Dit bereikt de school door de verbinding aan te gaan met de basisvakken en de extra vakken, waarbij opbrengstgerichtwerken en handelingsgerichtwerken een sterke basis vormen om goede resultaten te behalen. 

Alle scholen in Nederland kunnen zich bij de inspectie van onderwijs aanmelden voor het predicaat Excellente School. Het predicaat Excellente School wordt voor twee schooljaren afgegeven en wordt alleen aan scholen uitgereikt als scholen aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

1.     De kwaliteit van het onderwijs van de school moet helemaal in orde zijn. De inspecteur van onderwijs heeft hiervoor op 17 juni 2016 de RK Maria Basisschool bezocht en de kwaliteit van de RK Maria Basisschool voldoende tot goed bevonden, zie inspectierapport 2016 bij het onderdeel informatie op de website.

2.     Het excellentieprofiel, wat door de school omschreven is, moet door een onafhankelijk jury echt gezien en ervaren worden en moet een meerwaarde zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. In oktober 2016 is hiernaar onderzoek gedaan door twee juryleden die vanuit de onderwijs inspectie kwamen. De conclusie uit dit onderzoek is: “ De RK Maria Basisschool beschikt over een helder en zichtbaar excellentieprofiel ”. De juryleden hebben tijdens hun onderzoek gezien dat de school met behulp van het excellentieprofiel zorgt voor een stevige basis voor de toekomst van ieder kind en dat dit leidt tot de behaalde resultaten van de school.

Met de conclusies uit het juryrapport is de school erg blij. Het is fijn als onafhankelijke deskundigen de school zien in wie zij is en wie zij wil zijn voor haar kinderen en hun ouders en voor alle medewerkers. Door het krijgen van het predicaat Excellente School heeft Leren Leven en Beleven een gouden glans gekregen!

                                                                                                                           

Bent u nieuwsgierig naar het rapport? Klik het rapport hieronder aan. 
Juryrapport-Excellente-Scholen-2016-17ZD-0-r_k_-Maria-Basisschool-po.pdf